Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Oracle ile Test-Driven Development


Özet
Test Güdümlü Programlama, çevik yöntemlerden biri olan Extreme Programming'in bir parçasıdır. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan, yazılımın istendiği şekilde çalışmaması olarak tanımlanan bug'ların tehlikeli ve maliyetli sonuçları ile kendinden daha bir söz ettiren TDD, kaliteli yazılım ürününün oluşması için çalışır. Bu yazıda TDD'nin Oracle ile yapılan bir örneği ele alınmıştır.

Yazar Hakkında
Şehir :
İstanbul

Üyelik :
12 Haziran 2005 17:00

Son Giriş :
06 Ocak 2014 21:58
» Mesaj gönder
» mennan hakkında
» Sözlükte mennan
Test Güdümlü Programlama(Test-Driven Development), çevik(agile) yöntemlerden biri olan XP(Extreme Programming)'in bir parçasıdır. Son zamanlarda sıklıkla yaşanan, yazılımın istendiği şekilde çalışmaması olarak tanımlanan bug'ların tehlikeli ve maliyetli sonuçları ile kendinden daha bir söz ettiren TDD, kaliteli yazılım ürününün oluşması için çalışır. 2002 yılında ComputerWorld'un yaptığı araştırmaya göre bug'ların analiz ve çözümünün ABD ekonomisine yaklaşık 60 milyar $ maliyeti de düşünülürse, TDD'nin ne derece önemli bir konu olduğu daha iyi farkedilecektir.

Genel olarak test yöntemleri başta ve sonda olmak üzere 2 türlüdür. Testin sonda yapılması klasik yöntemdir. Kod yazılır ve sonunda testler(unit test) yapılır. Testi başa almak ise TDD'nin temelini oluşturur. Kod yazılmadan testleri yazılır ve daha sonra kodlamaya girilir. En sonunda ise gerekli durumlarda refactoring olarak iyileştirmeler yapılır.

TDD'yi oluşturan test-first development aşağıdaki döngü ile belirtilebilir:

Kodlama Yapılmaz
Test Yazılır
Test Çalıştırılır
Test Hata Alır
Testi Geçebilecek Kadar Kod Yazılır
Tekrar Çalıştırılır
Hata Alınırsa İşlemler Tekrarlanır
Test Hatasız Geçilir
Test Yazılır
…...

TDD'nin sağladığı avantajlar ise şu şekilde belirtilebilir:


Yüksek Kalitede Kod(Yazılım Ürünü) Oluşur.
Yazılımın Doğru Çalıştığının Kanıtıdır.
Büyük Problemleri Küçük Parçalara Böler.
Her Test Döngü Sonucu Geribildirimlere İmkan Tanır.
Evrimsel Yazılım Geliştirme Yöntemlerini Destekler.

Java için JUnit, .NET için NUnit ve PL/SQL için ise OUnit TDD ile kullanılabilecek araçlara örnek verilebilir.PL/SQL ile bu yöntemi kullanarak yazılan örnek bir uygulama aşağıda belirtilmiştir. Bu örnek, kendisine parametre olarak gelen bir tarihi, istenen formata dönüştürme işlemini gerçekleştirmektedir.


Format için gerekli tablo oluşturulur:

SQL> create table date_formats( id number, format varchar2(16));

Table created

SQL> insert into date_formats values(1, 'MMDDYY');

1 row inserted

SQL> insert into date_formats values(2, 'MM.DD.YYYY');

1 row inserted

SQL> select * from date_formats;

        ID FORMAT
---------- ----------------
         1 MMDDYY
         2 MM.DD.YYYY

SQL>
Test Yazılır:
SQL> create or replace package date_format_tests as
  2    procedure test_format1;
  3  end;
  4  /

Package created

SQL> show err;
No errors for PACKAGE HR.DATE_FORMAT_TESTS

SQL> create or replace package body date_format_tests as
  2 
  3    procedure test_format1 is
  4      vn_FormatId number;
  5      vs_FormattedDate varchar2(32);
  6      vs_Expected varchar2(32);
  7      vd_Date date;
  8    begin
  9      vn_FormatId := 1;
10      vd_Date := to_date('01.12.2006', 'MM.DD.YYYY');
11      vs_Expected := '011206';
12      vs_FormattedDate := date_format.get_formatted_date(vn_FormatId, vd_Date);
13      if vs_Expected = vs_FormattedDate then
14        dbms_output.put_line('Test is Succesful....');
15      else
16        dbms_output.put_line('Test Failed!!!');
17      end if;
18    end;
19 
20  end;
21  /
Test Hata Alır:
Warning: Package body created with compilation errors

SQL> show err;
Errors for PACKAGE BODY HR.DATE_FORMAT_TESTS:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------------
12/25    PLS-00201: identifier 'DATE_FORMAT.GET_FORMATTED_DATE' must be declared
12/5     PL/SQL: Statement ignored

SQL> exec date_format_tests.test_format1;

begin date_format_tests.test_format1; end;

ORA-04063: package body "HR.DATE_FORMAT_TESTS" has errors
ORA-06508: PL/SQL: could not find program unit being called: "HR.DATE_FORMAT_TESTS"
ORA-06512: at line 1Kodlama Yapılır:
SQL> create or replace package date_format as
  2    function get_formatted_date(pin_FormatId in number,pid_Date in date) return varchar2;
  3  end;
  4  /

Package created

SQL> show err;
No errors for PACKAGE HR.DATE_FORMAT

SQL> create or replace package body date_format as
  2 
  3    function get_formatted_date(pin_FormatId in number,pid_Date in date) return varchar2 is
  4    vs_Result varchar2(32);
  5    begin
  6      vs_Result := 'N/A';
  7      return vs_Result;
  8    end;
  9 
10  end;
11  /

Package body created

SQL> show err;
No errors for PACKAGE BODY HR.DATE_FORMATTest Yanlış Sonuç Üretir:
SQL> exec date_format_tests.test_format1;

Test Failed!!!

PL/SQL procedure successfully completed
Tekrar Kodlama Yapılır:
SQL> create or replace package body date_format as
  2 
  3    function get_formatted_date(pin_FormatId in number,pid_Date in date) return varchar2 is
  4    vs_Result varchar2(32);
  5    vs_DateFormat varchar2(32);
  6    begin
  7      select df.format into vs_DateFormat from date_formats df where df.id = pin_FormatId;
  8      vs_Result := to_char(pid_Date,vs_DateFormat );
  9      return vs_Result;
10    end;
11 
12  end;
13  /

Package body created

SQL> show err;
No errors for PACKAGE BODY HR.DATE_FORMAT

Test Geçer:
SQL> exec date_format_tests.test_format1;

Test is Succesful....

PL/SQL procedure successfully completed
İyileştirmeler Yapılır:

SQL> create or replace package body date_format as
  2 
  3    function get_single_query_result(pis_TableName in varchar2,pis_ColumnName  in varchar2, pis_WhereCondition  in varchar2) return varchar2 is
  4      vs_Result varchar2(32);
  5      vs_SqlStatement varchar2(1024);
  6    begin
  7      vs_SqlStatement := 'select ' || pis_ColumnName || ' from ' || pis_TableName ||  '  where ' || nvl(pis_WhereCondition, '1=1');
  8      execute immediate vs_SqlStatement into vs_Result;
  9      return vs_Result;
10    end;
11 
12    function get_formatted_date(pin_FormatId in number,pid_Date in date) return varchar2 is
13      vs_Result varchar2(32);
14      vs_DateFormat varchar2(32);
15    begin
16      vs_DateFormat := get_single_query_result('date_formats', 'format', 'id = ' || pin_FormatId);
17      vs_Result := to_char(pid_Date,vs_DateFormat );
18      return vs_Result;
19    end;
20 
21  end;
22  /

Package body created

SQL> show err;
No errors for PACKAGE BODY HR.DATE_FORMAT

SQL> exec date_format_tests.test_format1;

Test is Succesful....

PL/SQL procedure successfully completed


------------------------
Bu çalışma ile ilgili sunumu indirmek için http://mennan.kagitkalem.com/content/binary/TDD_MennanTekbir.ppt
Yazarımıza ait diğer makaleler

1. Disklerde Veriler Nasıl Tutulur?
"Diskten verileri sildim. Format attım. Buna rağmen verilerim tamamen silinmedi. Nasıl oluyor da bütün verileri silmemi rağmen verilere tekrar ulaşılabiliyor?" sorularını sıkça duymuşsunuzdur.  Bu soruya yanıt vermek için verilerin disklerde nasıl tutulduğunu temel düzeyde bilmemiz gereklidir. Bu yazımızda disk üzerinde verilerin ne şekilde tutultuduğunu inceleyip yukarıdaki soruların yanıtını arayacağız.
13 Haziran 2006 20:59

2. Compile-Link İşlemleri ve DLL Dosyaları
Bu yazımda, compiling ve linking işlemlerinin ne anlama geldiklerini, bunlar arasında ne tür farkların olduğunu ve son olarak da DLL dosyalarının hangi amaçla kullanılabileceğini belirteceğim.
11 Haziran 2006 17:29

3. Class ve Struct Yapıları Arasındaki Farklar
Birçok C# programcısının habersiz olduğu bir konuyu inceliyoruz.
03 Haziran 2006 17:55

4. C#'ta Formlar Arası Veri ve Olay Aktarımı
Formlar arasında veri ve olay aktarımı hakkında genel bir bilgi oluşturulmaya çalışılmıştır.
15 Nisan 2006 15:46

5. .Net Mimarisine Genel Bakış
F5 tuşuna basıp formun ekranda görünmesine kadar geçen süre içinde neler olmaktadır?
10 Ocak 2006 00:02

Yorumlar

Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen