Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .Net ile file upload yapmak için ilk akla gelen yöntem socketlerle uğraşmaktır. Halbuki bu kadar alt seviyelere inmeye gerek yok. System.Net.WebClient sınıfı gereken fonksiyonelliği sağlıyor. Aşağıdaki gibi:

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
byte[] cevap = wc.UploadFile("http://falanca.com/SaveFile.aspx?fileName=" + fileName, "POST", @"C:\\dosyaya\giden\yol");
string elCevap = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(cevap);

Bu kod dosyanızı server'a gönderir. Dönen cevap elCevap değişkeninde saklanır. Peki dosyayı alacak olan "SaveFile.aspx" dosyasında ne yazmalı? O da aşağıdaki gibi:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(Request["fileName"]) && Request.Files.Count>0)
        {
            try
            {
                string target = Server.MapPath("/gonderilen/dosyanin/kaydedilecegi/yer");
                Request.Files[0].SaveAs(target + "\\" + Request["fileName"]);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }
        else
        {
            Response.Write("The query string \"fileName\" and the file itself should be sent!");
        }
    }
</script>

Görüldüğü üzere; eğer dosya kaydedilebilmişse client'a herhangi bir cevap verilmiyor. Kaydedilemez ise hata mesajı gönderiliyor. Bu durumda daha önce elCevap değişkenine aldığımız dönüş değeri boş ise dosyamız kaydedilmiş demektir. Dolu ise içinde hata mesajı var demektir.
fizikci
14 Mart 2007 17:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» CSS uygulama yöntemleri » C# ile regular expression kullanımı » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » JavaScript ile regular expression kullanımı » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C#: IFormatProvider ile parse etme » C#: Hızlı konfigürasyon programlama » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C# ile CLR stored procedure » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » JavaScript ile redirection » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » C#: Ayın son gününü elde etmek » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting

© 2005, Bilişim Kulübü. (1140 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen