Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .Net ile file upload yapmak için ilk akla gelen yöntem socketlerle uğraşmaktır. Halbuki bu kadar alt seviyelere inmeye gerek yok. System.Net.WebClient sınıfı gereken fonksiyonelliği sağlıyor. Aşağıdaki gibi:

System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
byte[] cevap = wc.UploadFile("http://falanca.com/SaveFile.aspx?fileName=" + fileName, "POST", @"C:\\dosyaya\giden\yol");
string elCevap = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(cevap);

Bu kod dosyanızı server'a gönderir. Dönen cevap elCevap değişkeninde saklanır. Peki dosyayı alacak olan "SaveFile.aspx" dosyasında ne yazmalı? O da aşağıdaki gibi:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(Request["fileName"]) && Request.Files.Count>0)
        {
            try
            {
                string target = Server.MapPath("/gonderilen/dosyanin/kaydedilecegi/yer");
                Request.Files[0].SaveAs(target + "\\" + Request["fileName"]);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Response.Write(ex.Message);
            }
        }
        else
        {
            Response.Write("The query string \"fileName\" and the file itself should be sent!");
        }
    }
</script>

Görüldüğü üzere; eğer dosya kaydedilebilmişse client'a herhangi bir cevap verilmiyor. Kaydedilemez ise hata mesajı gönderiliyor. Bu durumda daha önce elCevap değişkenine aldığımız dönüş değeri boş ise dosyamız kaydedilmiş demektir. Dolu ise içinde hata mesajı var demektir.
fizikci
14 Mart 2007 17:15
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
» C#: Hızlı konfigürasyon programlama » C#: Bir kolleksiyonu string dizisine çevirmek » C#: Bir dosyanın içeriğini string değişkene aktarma » C# ile regular expression kullanımı » HTML: Bir önceki sayfaya dönen link yapmak » C#: Uygulamanın hangi dizinde olduğunu öğrenmek » C#: Ayın son gününü elde etmek » C#: DataTable'ı bir HTML tablosu olarak çıktıya yazarken tekrar eden kayıtları bir kere yazmak » C#: Yüklenmiş bir assemblynin hangi dizinde olduğunu öğrenmek » HTML: Outlook açan e-mail linki yapmak » C#: Virgüllü sayı formatlama - decimal formatting » HTML: Fare üzerine gelince utanıp kızaran buton yapmak » CSS: Relative element içine absolute elementler koymak » Javascript: Kullanıcıya emin misiniz diye sormak » C#: Form içindeki tüm kontrollere Control[] dizisi şeklinde erişmek » C# ile CLR stored procedure » Javascript: Popup pencereden asıl pencereye data aktarmak » JavaScript ile redirection » HTML: İçeriği edit edilebilen HTML elementi » CSS: Div gibi block elementleri yanyana dizmek » C#: Tarih formatlama - DateTime formatting » C#: IFormatProvider ile parse etme » C#: Tamsayı formatlama - int formatting » Javascript: Bir elementi butona tıklayarak gizlemek ve göstermek yani toogle » CSS uygulama yöntemleri » JavaScript ile regular expression kullanımı » C#: Bir dizinin bazı elemanları ile yeni bir dizi oluşturma » C#: Bir dizindeki tüm dosyaları silmek » C#: Bir string değişkenin içeriğini dosyaya yazma

© 2005, Bilişim Kulübü. (1156 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen