Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Çoğu zaman şirketinizdeki gerçek ip sayısı içerdeki clientlardan çok daha azdır. Bazen bir ip adresinin arkasında yüzlerce client olabilir.
Bu durumda her clientı gerçek bir ip ile dışarıya çıkaramayacağınızdan IP Masquerade yaparsınız.
Nasıl çalışır: clientın talebi gateway makinaya ulaşır. Clientin ip adresi gerçek bir adres değildir, ve farzedelim gateway makina bu clientla diyaloğunu 4444 nolu porttan yapmış olsun. Bunu bir kenara not eder. Daha sonra clientin ulaşmak istediği yere gidecek şekilde paketin headerını değiştirerek paketi gönderir. Gelen cevabı alınca bakarki client masum masum hala 4444 nolu portta bekliyo. Al kardeşim der beklediğin bu.
client ile gateway arasında sanal bir ip adresi ile olan muhabbet, gateway ile server arasında gerçek ip ile olur.
Nedenmi: çünkü server sanal ipye gidecek yolu bilemez. routing tablosunda bu clienta giden yolun tarifi yoktur.

TomC
10 Eylül 2005 02:22
2.  traceroute veya tracert
TomC
10 Eylül 2005 02:23
3.  linuxte aşağıdaki komutla 192.168.1.x ağındaki tüm makinalardan eth0 interface'i ile dışarıya çıkacak paketlere NAT uygulanır.

/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

TomC
10 Eylül 2005 02:57
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.
© 2005, Bilişim Kulübü. (1109 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen