Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  .NET Language Integrated Query for XML Data
XML Verileri için .NET ile Bütünleşik Sorgulama
haydar
31 Ekim 2006 11:41
2.  Bu XML dökümanını
<purchaseOrder orderDate="1999-10-20">
  <items>
    <item partNum="872-AA">
      <productName>Lawnmower</productName>
      <quantity>1</quantity>
      <price>148.95</price>
    </item>
  </items>
</purchaseOrder>

normal yöntemlerle aşağıdaki gibi okuyabiliriz.

Module Module1
    Sub Main()
        Dim PO As New XmlDocument()
        Dim purchaseOrder = PO.CreateElement("purchaseOrder")
        PO.AppendChild(purchaseOrder)

        Dim orderDate = PO.CreateAttribute("orderDate")
        orderDate.Value = "1999-10-20"
        purchaseOrder.Attributes.Append(orderDate)

        Dim items = PO.CreateElement("items")
        purchaseOrder.AppendChild(items)

        Dim item0 = PO.CreateElement("item")
        items.AppendChild(item0)

        Dim partNum0 = PO.CreateAttribute("partNum")
        partNum0.Value = "872-AA"
        item0.Attributes.Append(partNum0)

        Dim productName0 = PO.CreateElement("productName")
        productName0.AppendChild(PO.CreateTextNode("Lawnmower"))
        item0.AppendChild(productName0)

        Dim quantity0 = PO.CreateElement("quantity")
        quantity0.AppendChild(PO.CreateTextNode("1"))
        item0.AppendChild(quantity0)

        Dim price0 = PO.CreateElement("price")
        price0.AppendChild(PO.CreateTextNode("148.95"))
        item0.AppendChild(price0)
        Console.WriteLine(PO.OuterXml)
        Console.ReadLine()
   End Sub
End Module

Aynı xml'i XLing API ile aşağıdaki gibi okuyabiliriz. Gayet faydalı bir olay.

Dim PO = New XElement("purchaseOrder", _
      New XAttribute("orderDate", "1999-10-20"), _
      New XElement("items", _
      New XElement("item", New XAttribute("partNum", "872-AA"), _
      New XElement("productName", "Lawnmower"), _
      New XElement("quantity", 1), _
      New XElement("price", 148.95))))

haydar
31 Ekim 2006 11:43
3.  Aynı güzelliğin PHPcesi için bkz: SimpleXML.
Javascriptçesi için ise bkz: Spry.
fizikci
31 Ekim 2006 13:16
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.
© 2005, Bilişim Kulübü. (1046 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen