Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  kelime anlami itibari ile sınırlama, kısıtlama, zorlama anlamlarına gelir.
8086
02 Ağustos 2005 11:33
2.  Veritabanı terminolojisinde kullanılan Foreign Key bir constrainttir.
mennan
02 Ağustos 2005 13:28
3.  Veritabanlarında veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılılan yöntemlerden biridir. Bir kaç çeşit constraint vardır.

1. Gerekli veri (Required data veya "not null constraint"):
Bazı veriler gereklidir, boş* olamazlar. Örneğin member tablosundaki her üye için username alanı bir değere sahip olmalıdır, yani; "her üyenin kullanıcı adı olmalıdır" diyebilirsiniz. Bu tür verilere gerekli veri denir. bkz: null, not null

2. Geçerlilik denetimi (Validity checking veya "check constraint"):
Bazı verilerin belli bir formatı vardır. Bu tür veriler formatın dışına çıkarsa hoş olmaz, sinirlerimiz yıpranır. Örneğin posta kodu 5 haneli sayı olmalı, telefon numaraları (###) ### #### formatında olmalıdır. Kullanıcıya her zaman formata uygun veri girmesini dikte edemezsiniz, "adam gibi girsene şu verileri ya, piskopat mısın?" diyemezsiniz. Bunn yerine bir check constraint tanımlarsınız. Düzgün veri gircem diye bırakın kullanıcı yesin kendini. Ahaha, bu gün formumdayım, güzel espriler yapıp, neş'eye gark ediyorum okuyucu dimağını. bkz: check. ayrıca bkz: domain

3. Varlık bütünlüğü (Entity integrity veya "primary key constraint"):
Her tablonun birincil anahtarı her satırda diğer satırlardan benzersiz bir değere sahip olmalıdır. Böyle olmalıdır ki farklı satırların olmasının bir anlamı olsun. bkz: primary key, unique

4. Referans bütünlüğü (Referiantial integrity veya "foreign key constraints"):
Farklı tablolarda birbirleriyle ilişkili kayıtların bulunması durumu. Bu durumda kayıtlardan biri ebeveyn* diğeri çocuk* olur. Bu tür kayıtlardan çocuk kayıt silinmeksizin, ebeveyn kayıt silinirse çocukcağız öksüz* kalır. Bunu engellemek için tanımlanan kısıtlara foreign key constraint diyoruz.
fizikci
23 Eylül 2005 21:36
4.  Oracle için bir tabloyu sadece okunabilir* yapmak için constraint kullanılabilinir.Bunun için constraint disable validate olarak oluşturulmalıdır.Örnek ile daha iyi anlaşılacaktır:
Connected to Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0
Connected as dev

SQL> create table const_sample( x number );

Table created

SQL>
SQL> begin
  2  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(1);
  3  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(2);
  4  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(3);
  5  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(4);
  6  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(5);
  7  end;
  8  /

PL/SQL procedure successfully completed

SQL> commit;

Commit complete

SQL> alter table const_sample add constraint cons_number check( x > 0 ) disable validate;

Table altered

SQL>  INSERT INTO const_sample(x) VALUES(50);

INSERT INTO const_sample(x) VALUES(50)

ORA-25128: No insert/update/delete on table with constraint (DEV.CONS_NUMBER) disabled and validated


Görüldüğü üzere tablo üzerinde DML işlemi yapmaya izn verilmemektedir.
mennan
15 Mart 2006 19:17
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1203 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen