Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  Oracle içinde bulunan collection tiplerindendir. Bir tablo içinde başka bir tabloyu saklamak için kullanılabilir.

SQL> create type t_hobbies is table of varchar2(16);
  2  /

Type created

SQL> create table workers( name varchar2(16), hobbies t_hobbies )
  2    nested table hobbies store as workers_hobbies;

Table created

SQL> SELECT table_name, nested FROM user_tables WHERE table_name like 'WORKERS%';

TABLE_NAME                     NESTED
------------------------------ ------
WORKERS                        NO
WORKERS_HOBBIES                YES

SQL> INSERT INTO workers VALUES('Mennan',t_hobbies('Reading Book', 'Listening') );

1 row inserted

SQL> INSERT INTO workers VALUES('Ali',t_hobbies('Swimming', 'Coding', 'Football') );

1 row inserted

SQL> SELECT * FROM workers;

NAME             HOBBIES
---------------- -------
Mennan           <Object
Ali              <Object

SQL> SELECT * FROM table(SELECT hobbies FROM workers WHERE name = 'Mennan'  );

COLUMN_VALUE
----------------
Reading Book
Listening

SQL>

mennan
03 Aralık 2006 14:36
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1093 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen