Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  native image generator.

Platform bağımsız IL kodlarınızı, daha hızlı çalıştırmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz .net aracı. Ngen platform bağımsız kodunuzu platform bağımlı hale getirerek performansı arttırır.

Normalde .net kodlarınızı çalıştırabilmeniz için CLR'ın kodunuzu zaten platform bağımlı hale dönüştürmesi gerekir. Bunun için CLR .Net JIT (just-in-time) compiler'ı kullanır. Ngen ile assemblynizin JITlenmiş versiyonunun cash edilmesini sağlayarak kısmen de olsa JIT'i devreden çıkartıp performans kazancı sağlayabilirsiniz.

Kullanımı :

C:\>ngen /?
Microsoft (R) CLR Native Image Generator - Version 1.1.4322.573
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.

Usage: ngen [options] <assembly path or display name> ...

    Administrative options:
        /show           Show existing native images (show all if no args)
        /delete         Delete an existing native image (use * to delete all)
        /showversion    Displays the version of the runtime that would be used
                        to generate the image (it does not actually create the
                        image)

    Developer options:
        /debug          Generate image which can be used under a debugger
        /debugopt       Generate image which can be used under
                        a debugger in optimized debugging mode
        /prof           Generate image which can be used under a profiler

    Miscellaneous options:
        /? or /help     Show this message
        /nologo         Prevents displaying of logo
        /silent         Prevents displaying of success messages

fizikci
07 Haziran 2005 13:51
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.
© 2005, Bilişim Kulübü. (1046 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen