weisman tarafından Sözlük'te bırakılan boş bakınızlar :