baterist tarafından Gözlük'te bırakılan boş bakınızlar :